دبیرستان پسرانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

افتخارات فرهنگی و هنری

کسب مقام اول سرود در سطح ناحیه

کسب مقام سوم مداحی در سطح ناحیه

مقام اول نهج البلاغه در سطح ناحیه

مقام دوم احکام در سطح ناحیه

تربیت سیاسی

گفتمان دینی