دبیرستان پسرانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

افتخارات فرهنگی و هنری

کسب مقام اول سرود در سطح ناحیه

کسب مقام سوم مداحی در سطح ناحیه

مقام اول نهج البلاغه در سطح ناحیه

مقام دوم احکام در سطح ناحیه