دبیرستان پسرانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

دیدار چهره به چهره خانواده ها با دبیران و توزیع کارنامه های مقطع دهم

انجمن اولیا و مربیان

با توجه به تعداد دانش آموزان، تعداد 4 نفر از عوامل دبیرستان و 5 نفر از اولیای دانش آموزان عضو انجمن هستند.

انجمن این دبیرستان هر ماه جهت بررسی مسائل مختلف تشکیل جلسه می دهد.

اعضای انجمن اولیا و مربیان:

سید مراد میرسالاری(مدیر دبیرستان)

ناصر تقی زاده(معاون آموزشی)

رحمان پوربهنام(نماینده معلمان)

سعید راهدار(معاون پرورشی)

احمد نزهت(رییس انجمن)

نسرین جهانگیری(نائب رییس)

نیلوفر رضایی(منشی)

منوچهر ذوالفقاری(عضو انجمن)

سید محمدحسین هاشمی پور(عضو انجمن)