دبیرستان پسرانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

اطلاعیه دیدار چهره به چهره پایه دوازدهم ریاضی و تجربی

اطلاعیه دیدار چهره به چهره پایه یازدهم ریاضی و تجربی

اطلاعیه دیدار چهره به چهره پایه دهم و یازدهم انسانی

اطلاعیه دیدار چهره به چهره پایه دهم ریاضی و تجربی

اطلاعیه شماره 3

اطلاعیه شماره 3

قابل دانلود و مشاهده در ضمیمه

فایل های ضمیمه :

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

نحوه برگزاری هفته معارفه و شروع سال تحصیلی

قابل دانلود و مشاهده در ضمیمه

فایل های ضمیمه :

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1

شیوه نامه آموزشی سال تحصیلی 1399-1400

قابل دانلود و مشاهده در ضمیمه

راهنمای گام به گام استفاده از اپلیکیشن همکلاسی

راهنمای گام به گام استفاده از اپلیکیشن همکلاسی

فایل های ضمیمه :